‘SAMEN VROUWENVOETBAL ONTWIKKELEN IN NOORD HOLLAND’

Naast het bedrijven van topvoetbal in Noord Holland heeft VVNH de kernwaarde van het ontwikkelen van het vrouwenvoetbal in Noord Holland opgenomen in haar Missie. Het ontwikkelen van vrouwenvoetbal in de breedste zin van het woord. Hierbij denken we aan kwantiteit en kwaliteit. Van speelsters tot kader. Zelfs het normaliseren van meidenvoetbal wordt hierin in meegenomen.

Vrouwen- en meidenvoetbal moet een begrip worden in Noord Holland. Dat kan de stichting VrouwenVoetbal NoordHolland (VVNH) niet alleen. Daarvoor dienen samenwerkingen aangegaan te worden met diverse partners in Noord Holland. Daarbij denken wij aan de Sportservice Noord Holland en  hun topsportvertakkingen, de diverse gemeentes, de provincie en een aantal Topsport Talentscholen. Echter, zonder de verenigingen die het vrouwen- en meidenvoetbal mogelijk moeten maken gaat dat natuurlijk niet. Daarom hebben wij een partnerplan opgesteld waarin wij de samenwerking tussen VVNH en de verschillende verenigingen in Noord-Holland bekrachtigen.

PARTNERPLAN

In onze visie trainen talenten onder de 10 jaar, wekelijks veel, op de juiste manier, met de besten tegen de besten en met goede begeleiding in hun eigen sociale omgeving, zonder daarbij veel reisafstand te hebben. Wij geloven dat talenten het eerste deel van hun opleiding moeten doorbrengen bij een amateurvereniging in de eigen omgeving.

Dan is het wel belangrijk dat het niveau van verenigingen en trainers van een hoog niveau is en aansluit bij de VVNH-visie. Een goede samenwerking en veel kennisuitwisseling is daarom belangrijk. Samen kunnen we het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan brengen en meiden zo goed mogelijk opleiden.

Niet alleen vindt er kennisuitwisseling plaats tussen VVNH en de verenigingen, maar de kracht van het VVNH Partnerplan ligt ook in het stimuleren van de kennisuitwisseling onderling. Iedere vereniging, trainer en speelster is anders en heeft behoefte aan andere informatie en scholing. De ondersteuning van VVNH door middel van het VVNH Partnerplan is daarom behoeftegericht.

We zijn een regionale club met landelijke uitstraling en onderschrijven onze maatschappelijke rol. Heel Noord-Holland moet binding hebben met VVNH en weten ‘waar we voor staan’ en ‘waar we ons in onderscheiden’.