‘SAMEN VROUWENVOETBAL ONTWIKKELEN IN NOORD HOLLAND’

Naast het bedrijven van topvoetbal in Noord Holland heeft VVNH de kernwaarde van het ontwikkelen van het vrouwenvoetbal in Noord Holland opgenomen in haar Missie. Het ontwikkelen van vrouwenvoetbal in de breedste zin van het woord. Hierbij denken we aan kwantiteit en kwaliteit. Van speelsters tot kader. Zelfs het normaliseren van meidenvoetbal wordt hierin in meegenomen.

Vrouwen- en meidenvoetbal moet een begrip worden in Noord Holland. Dat kan de stichting VrouwenVoetbal NoordHolland (VVNH) niet alleen. Daarvoor dienen samenwerkingen aangegaan te worden met diverse partners in Noord Holland. Daarbij denken wij aan de Sportservice Noord Holland en  hun topsportvertakkingen, de diverse gemeentes, de provincie en een aantal Topsport Talentscholen. Echter, zonder de verenigingen die het vrouwen- en meidenvoetbal mogelijk moeten maken gaat dat natuurlijk niet.

Voor deze entiteiten hebben we het volgende plan samengesteld, waar in iedere behoefte kan worden voorzien. De verschillende vormen zijn in categorieën verdeeld. Aan elke categorie hangt een hoeveelheid satellieten, die de inhoud en invloed van VVNH  aangeven van de samenwerking.

PARTNERPLAN
Het VVNH Partnerplan is bedoeld om de samenwerking tussen VVNH en amateurverenigingen in de regio helder en transparant te maken. Door kennis te delen proberen wij samen het voetbalniveau in Noord-Holland naar een hoger plan te brengen.In onze visie trainen talenten onder de 10 jaar, wekelijks veel, op de juiste manier, met de besten tegen de besten en met goede begeleiding in zijn eigen sociale omgeving, zonder daarbij veel reisafstand te hebben. Daarom geloven wij erin, dat zij het eerste deel van hun opleiding moeten doorbrengen bij een amateurvereniging in de eigen omgeving.

Dan is het wel belangrijk dat het niveau van verenigingen en trainers van een hoog niveau is en aansluit bij de VVNH-visie. Een goede samenwerking en veel kennisuitwisseling is daarom belangrijk. Samen kunnen we het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan brengen en meiden zo goed mogelijk opleiden.

Niet alleen vindt er kennisuitwisseling plaats tussen VVNH en de verenigingen, maar de kracht van het VVNH Partnerplan ligt ook in het stimuleren van de kennisuitwisseling onderling. Iedere vereniging, trainer en speelster is anders en heeft behoefte aan andere informatie en scholing. De ondersteuning van VVNH door middel van het VVNH Partnerplan is daarom behoeftegericht.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om een relatie te hebben met alle verenigingen, trainers en speelsters in ons achterland.

We zijn een regionale club met landelijke uitstraling en onderschrijven onze maatschappelijke rol. Heel Noord-Holland moet binding hebben met VVNH en weten ‘waar we voor staan’ en ‘waar we ons in onderscheiden’.

Verenigingen worden ingedeeld als satellietverenigingen, waarin het onderscheid zit in de actieve of minder actieve rol die zij hebben in het verder ontwikkelen van de vereniging en het kader. Daarbij zijn er een aantal grote vrouwenvoetbalverenigingen die fungeren als regionale steunpunten van VVNH en het voortraject zijn van VVNH.